Fotowedstrijd 2017

7 september 2017

Onderdeel van: — Patrick @ 3:12 PM

Win een Reiscadeaubon van TUI

Regels en prijzen

De inschrijving duurt t/m 16 Oktober 2017

Iedere inschrijving bestaat uit een foto van een bijzonder bezienswaardigheid, met één of meer kinderen. Maar het bevat ook een leuke beschrijving van de foto.

De beschrijving wordt meegenomen in de beoordeling, dus hoe leuker, interessanter, of indrukwekkender beschreven, hoe beter!

Het is mogelijk om meerdere foto's per persoon in te zenden.

Iedere foto moet origineel zijn. Dat wil zeggen dat hij genomen moet zijn door jezelf, een familielid of kennis. Er mag geen copyright van anderen dan de maker op rusten, noch mag de inzending inbreuk maken op de rechten van anderen.

Middels deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Inzender zich akkoord met en verleent de Inzender aan ‘Vakantie met Kinderen’ en ‘TUI Nederland N.V.’ onvoorwaardelijke, onherroepelijke en in tijd ongelimiteerde toestemming en licentie voor het kosteloos en naar eigen inzicht gebruiken van de ingezonden afbeelding(en), Onder meer doch niet uitsluitend middels plaatsing op enige aan deze partijen gelieerde website(s), social media kanalen en/of brochures.

De verleende toestemming en licentie heeft uitsluitend betrekking op afbeeldingen die door de Inzender in het kader van de Fotowedstrijd zijn ingezonden. Middels deelname doet de Inzender onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van alle mogelijke bestaande auteursrechtelijke aanspraken ten aanzien van de door hem/haar ingezonden afbeeldingen.

Indien de Inzender één van de wettelijk vertegenwoordigers van het afgebeelde kind is, staat de Inzender er voor in dat ook de andere wettelijke vertegenwoordiger van het afgebeelde kind akkoord is met de inzending en op bovenbedoelde wijze toestemming verleent voor het gebruik van de ingezonden afbeelding(en).

Indien de Inzender niet één van de wettelijke vertegenwoordigers van het afgebeelde kind betreft, staat de Inzender er voor in dat de wettelijke vertegenwoordigers van het afgebeelde kind akkoord zijn en op bovenbedoelde wijze toestemming verlenen voor het gebruik van de ingezonden afbeelding(en).

Prijzen

We zijn ontzettend blij met de geweldige hoofdprijs die TUI voor ons ter beschikking heeft gesteld:

Een Vakantiechecque ter waarde van € 300,- !!

Naast de hoofdprijs zijn er nog andere prijzen:

  • De tweede prijs is jouw foto op Canvas, gesponsord door Albelli
  • De derde prijs is een leuke Vakantie met Kinderen rugtas

Ik zou zeggen: dat is meer dan de moeite waard om mee te doen!

Jurering

De jurering is een combinatie van publieks- en deskundige jury. Dat werkt als volgt:

  • Iedere foto moet minimaal 5 stemmen of reacties van het publiek hebben gekregen om door de deskundige jury te worden beoordeeld.
  • Alle foto's met 5 stemmen/reacties of meer worden beoordeeld door een deskundig jury. Ieder jurylid maakt een top 10, waarbij de eerste 10 punten krijgt en de laatste 1 punt
  • Er is ook een top 10 van welke foto de meeste stemmen krijgt.
  • Het totaal van de punten bepaalt de uitslag van de fotowedstrijd. Bij een gelijk aantal punten bepaalt mijn beoordeling de winnaar

Juryleden

De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Sanne Jansen, eigenaresse van Sanne Communicatie, en moeder van 2 dochters
  • Marjan Jager, reis- en fotografie-fanaat, moeder van 3 (bereisde) kinderen van 12, 10 en 4 jaar, en eigenaresse van www.jamamoma.nl
  • Patrick van der Meer, eigenaar Zonder Vleugels informatie marketing, en ook nog mijn man
  • Sabine Kuipers-van der Meer, jawel, ik wil zelf ook wel weer een keertje jureren 😉

Geldigheid en voorwaarden

Deze fotowedstrijd valt onder de Nederlandse regelgeving, en is open voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Professionele fotografen mogen deelnemen maar genieten geen voordeel boven andere inschrijvingen, met name omdat ook de beschrijving bij de foto meetelt.

Door het insturen van een inschrijving accepteert de deelnemer deze voorwaarden, en stelt hij/zij de inschrijving ter beschikking voor ongelimiteerd gebruik op deze website en op Facebook.

Om een prijs in ontvangst te kunnen nemen voorziet de deelnemer zijn of haar inschrijving van een geldig e-mail adres en, na verzoek daartoe, geldige naam en adresgegevens. Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met anderen, noch gebruikt voor andere doeleinden dan notificatie over deze fotowedstrijd.

De Inzender vrijwaart ‘Vakantie met Kinderen’ en/of ‘TUI Nederland N.V.’ voor elke mogelijke aanspraak van enige derde(n) in verband met het gebruik van de ingezonden afbeelding(en). ‘Vakantie met Kinderen’ en ‘TUI Nederland N.V. zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de door Inzender ingezonden afbeelding(en).

Notificatie van de uitslag

De uitslag van de fotowedstrijd wordt gepubliceerd in de eerstvolgende uitgave van Vakantie Krabbels, de nieuwsbrief van www.vakantie-met-kinderen.com . Om deze notificatie te ontvangen worden deelnemers en geïnteresseerden verzocht zich vrijblijvend voor deze nieuwsbrief in te schrijven.

Ook op de Facebook pagina van Vakantie met Kinderen zal de uitslag worden gepubliceerd.

Tenslotte

Deelnemers gaan akkoord met deze voorwaarden, die in alle opzichten definitief en bindend zijn.

Deze officiële regels bevatten de gehele overeenkomst tussen deelnemer en website (“de partijen”) met betrekking tot deze fotowedstrijd. Zij kunnen niet aangepast worden tenzij een geschreven document daarover wordt ondertekend door beide partijen.

Iedere deelnemer die handelt in strijd met deze regels zal worden gediskwalificeerd.

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.